Nasze dzieci

        W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie uczą i rehabilitują się dzieci  i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, dzieci z Zespołem Aspergera, autyzmem, afazją, niedosłuchem, niedowidzeniem, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania  i terapii. Obecnie w Ośrodku przebywa blisko 100 wychowanków. 

Zaburzenia rozwojowe z jakimi borykają się nasze dzieci powodują, że często mają one trudności z najprostszymi, codziennymi czynnościami i z zachowaniem się zgodnie z przyjętymi normami. Problemem bywają: porozumiewanie się z innymi ludźmi, radzenie sobie z czynnościami dnia codziennego, takimi jak mycie, jedzenie, poruszanie się,  umiejętności podejmowania decyzji o samym sobie, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, organizowanie sobie czasu wolnego.

        W związku z tym dzieci mają obniżone poczucie własnej wartości, są nerwowe, niepewne i działają według znanych sobie schematów, co hamuje naukę nowych czynności. Większość dzieci ma zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową, asłabą koncentrację uwagi, zaburzony odbiór bodźców (węchowych, słuchowych, smakowych i  dotykowych. Ich świat nie wygląda tak, jak nasz. Jest im dużo, dużo trudniej uczyć się, bawić czy pracować.

      Ogrody terapeutyczne zapewnią możliwość wykorzystania dwóch bardzo skutecznych terapii, których w Ośrodku nie można realizować na ten moment, a które pomogą dzieciom w rehabilitacji i zmniejszeniu skutków ich niepełnosprawności:

  • Hortiterapia - bazuje na naturalnej potrzebie kontaktu z naturą. Może być realizowana poprzez wykonywanie prostych prac ogrodowych, uprawianie i pielęgnację roślin lub – jeśli niepełnosprawność uniemożliwia dziecku włączenie się w te prace - poprzez obserwację natury i kolegów podczas pracy.

  • Sylwoterapia - pobudza organizm do samoleczenia poprzez przebywanie wśród drzew i krzewów, wspomaga relaks i wyciszenie, konieczne dla poprawy koncentracji, nauki czy wspólnej zabawy z innymi dziećmi.

Odtwórz wideo

„Założyć ogród to uwierzyć w jutro” – Audrey Hepburn 

        Jak widzisz terapeutyczne ogrody zmysłów pełnią funkcję zarówno terapii jak i nauki i odpoczynku. Te zielone  przestrzenie krajobrazowe  pozwolą dzieciom poprawić kondycję  stymulując wszystkie pięć zmysłów:

  • Wzroku - wzrok to nasz główny zmysł, za pomocą którego odbieramy większość sytuacji i poznajemy świat. Pozwala nam odczuć ogrom lub minimalizm przestrzeni w której się znajdujemy, kolory, kształty, układ przestrzenny obiektów. Dzięki temu, że w ogrodach posadzimy różnokolorowe gatunki roślin i krzewów, o różnych wysokościach i kształtach, w dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, także te poruszające się na wózkach, poznają z bliska różnorodność świata przyrody w zmieniających się porach roku.

  • Słuchu - wykorzystanie elementów dźwiękowych w ogrodach to idealne rozwiązanie dla stworzenia miejsca relaksu i zabawy, ale i terapii. Dzieci z autyzmem mogą z taką samą siłą słyszeć szeleszczący papierek i startujący samolot, a to powoduje, że odgłosy, na które my nie zwracamy uwagi, dla nich są nie do zniesienia. Zapewniając odpowiednią stymulację wprowadzamy balans w odbieraniu dźwięków, którego im brakuje. W budowanym ogrodzie sensorycznym uwzględnimy dźwięki wynikające ze specjalnie projektowanych instrumentów, których dzieci będą mogły używać, takich jak: bębny, garnki, struny czy też dzwony. Będzie on też pełen odgłosów natury – szumu drzew, szelestu liści czy śpiewu ptaków.

  • Węchu -różnorodność zapachów wpływa pozytywnie na samopoczucie dzieci. To swego rodzaju naturalna aromaterapia. Dzięki temu bodźcowi dzieci cierpiące na różne zaburzenia relaksują się i odzyskują równowagę. Dzieci z autyzmem prawidłowo stymulowane w ogrodach zapachowych lepiej rozpoznają świat zewnętrzny i uczą się w nim funkcjonować.

  • Smaku - ogrody smaku będą miejscem, gdzie dzieci będą mogły nie tylko oglądać i podziwiać rosnące rośliny, ale również je pielęgnować. Uczestnicząc w pracach ogrodowych poznają nowe warzywa i owoce oraz ich smak. Dzięki specjalnym warsztatom dzieci, których obecna dieta zwykle jest bardzo wybiórcza, nauczą się komponować zdrowe posiłki, co wykorzystają w dorosłym życiu. Nauczą się także odróżniać rzeczy jadalne od niejadalnych.

  • Dotyku - dotyk pozwala na poznanie świata, szczególnie gdy utrudnione lub niemożliwe jest to za pomocą wzroku. Dzięki niemu dzieci niewidome i niedowidzące są w stanie wyobrazić sobie przestrzeń i różne przedmioty. Posługując się dotykiem stwierdzają z czym mają do czynienia, określają kształt, fakturę, wielkość, ciężar oraz temperaturę rzeczy. Pobudzenie tego zmysłu daje im dodatkowo odczucie spokoju, szczęścia, relaksu i bezpieczeństwa , a to warunek konieczny dla skuteczności każdej terapii.

          Kontakt z przyrodą rozwinie w tych młodych ludziach kreatywność, wyobraźnię i ciekawość świata. Zwiększy ich pewność siebie, poprawi relacje z innymi i obniży poziom stresu. Motywacja do nauki wzrośnie, podobnie jak koncentracja, a dodatkowo dzieci rozwiną w sobie poczucie odpowiedzialności. Wszystko to znacznie poprawi ich stan, ale przede wszystkim zwiększy szansę na to, że w przyszłości będą sobie dużo lepiej radziły. Wiele z nich będzie miało szansę się usamodzielnić, będą dobrymi sąsiadami, rodzicami, pracownikami.

        Pomożesz? Każda, nawet najdrobniejsza wpłata lub pomoc rzeczowa to krok do lepszego życia dzieciaków.