Terapeutyczny ogród zmysłów dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami

„Kiedy dorośniesz, odkryjesz, że masz dwie ręce. Jedną, aby pomóc sobie, drugą by pomagać innym.”- A. Hepburn

      Mamy dla Was fantastyczną wiadomość!!! Ruszamy z nowym projektem pt. „Terapeutyczny ogród zmysłów dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami” dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.

Całą dokumentację projektową przygotowała Gabriela Kijewicz, która zgodziła się zrobić ten projekt za darmo i tym samym wesprzeć nas w naszych działaniach. Bardzo dziękujemy Gabrysi za pomoc. Nasze działania mają przynieść radość tym, którym sięganie po szczęście utrudnia niepełnosprawność.

Nasz cel to zagospodarowanie terenu wokół SOSW w Hucie poprzez:

  • Stworzenie Ogrodu Smaku z miejscem warsztatów dla Wychowanków.​
  • Zaprojektowanie i wykonanie terenów zielonych przylegających do Ośrodka, gdzie Wychowankowie będą mogli spędzać czas.​
  • Wykonanie interaktywnego i sensorycznego placu zabaw dla dzieci z autyzmem, który pomoże w usprawnieniu ich psychofizycznych potrzeb.​
  • Postawienie piłkochwytów odgradzających od części sportowych boisk ośrodka.​
  • Nasadzenia roślin, krzewów, drzew zgodnie z zasadami hortiterapii oraz sylwoterapi, które stworzą zintegrowane ogrody terapeutyczne, dające dzieciom relaks, wyciszenie, uspokojenie emocji.​
  • Wykonanie ścieżek sensorycznych, dzięki którym pobudzamy zmysły dotyku, zapachu, węchu i słuchu. Ta metoda świetnie oddziałuje terapeutyczne na dzieci niepełnosprawne.​

    Cały ten projekt przyczyni się do rozwoju wychowanków SOSW w Hucie, a jednocześnie teren wokół Ośrodka zostanie zagospodarowany na potrzeby wychowanków. Wpłynie to znacznie na poprawę zdrowia poprzez aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu z możliwością poznawania roślin i otaczającego świata.